Než budete pokračovať: stručne o cookies, ktoré používajú naše webové stránky

Cookies sú malé súbory ukladané do Vášho prehliadača, ktoré bežne používa väčšina webových stránok. Sú užitočné pre Vás i pre nás.

Na našich stránkach využívame cookies nevyhnutné na zaistenie funkčnosti webu, analytické cookies nazber a vyhodnotenie dát v službe Google Analytics na anonymnej báze a cookies služby YouTube, pretože si na našom webe môžete prehrať videá nahrané primárne na YouTube.

Aby sme mohli zaistiť efektívne a príjemné fungovanie nášho webu, prosíme Vás o ich povolenie. Ako spravujeme Vaše osobné údaje a aké cookies používame, si môžete prečítaťtu.

 

Vrecká a filtre do vysávačov ETA

Zvoľte typ vysávača

 
.400 serie
.403 serie
.404 serie Neptun
.405 serie Atlantic
.406 serie Klasik
.407 serie Optimo
.408 serie Quinto
.409 serie Marco
.409 serie Piccolo
.410 serie Astro
.411 serie Apollo
.411 serie Noblesse
.412 serie Aquil
.414 serie Draco
.415 serie Arcus
.416 serie Windy
.417 serie Tiro
.418 serie Junior
.419 serie Domino
.426 serie
.427 serie
.428 serie
.429 serie
.430 serie Sting
.434 serie Apart
.441 serie Sirius
.450 serie Proximo
.451 serie Demon
.451 serie Galaxie
.452 serie Generoso
.454 serie Trino
.455 serie Jolly
.458 serie Viva
.459 serie Vega
.460 serie O3
.465 serie Aston
.466 serie Onyx
.467 serie Profi
.468 serie Baggin
.471 serie Silent
.472 serie Dualic
.473 serie Capolo
.474 serie Galanto
.476 serie Beno
.480 serie Dante
.481 serie Canto
.483 serie Violeta
.484 serie Stylo
.485 serie Marell
.486 serie Latimo
.487 serie Preto
.488 serie Mauro
.489 serie Belo
.491 serie Rubio
.492 serie Canto II
.495 serie Dualic II
.500 serie Aero
.501 serie Manoa
.502 serie Mio
.503 serie Grande
.504 serie Daron
.505 serie Divine
.506 serie Vitte
.507 serie Tiago
.510 serie Silentino
.511 serie Adagio
.861 serie Nobel
.865 serie Mariner
.867 serie Atlantic
0400
0402
0403
0403 starší typ
0404 Neptun
0405
0405 Praktik
0406 Klasik
0406 Quinto
0407 Optimo
0407 Quinto
0408 Quinto
0409 Piccolo
0409 Swing
0410 Astro
0411
0411 Apollo
0412
0412 Aquill
0414 Draco
0415 Arcus
0416 Windy
0417 Tiro
0418 Junior
0419 Domino
0424
0425
0426
0426 Swing
0428 Swing
0429 Airo
0430
0430 Sting
0441
0441 Sirius
0450 Proximo
0451 Demon
0451 Galaxie
0452 Generoso
0454 Trino
0458 Viva
0459
0460 O3
0461
0465 Aston
0466 Onyx
0467 Profi
0468 Baggin
0471
0471 Silent
0472 Dualic
0473 Capolo
0474
0474 Galanto
0476 Beno
0483 Violeta
0487
0487 Preto
0489 Belo
0491 90000 Rubio
0491 Rubio
0495 Dualic II
0499 Denso
0500
0500 Aero
0500 Espero
0501 Manoa
050190000 Manoa
0502
0502 Mio Blue
0504 Daron
0504 Daron plus
0506 Vitte
0511 Adagio
0519 AVANTO
0656
0861 Nobel
0861 Novel
0863 Kutil
0865 Mariner
0869 Efektiv
190 Turbo el C
404 Atlantic
404 Serie
405 Atlantic
406
406 Serie
407
407 Serie Optimo
408
408 Serie Quinto
409 Serie Piccolo
409 Serie Swing
410
410 Serie Astro
411 Serie Apollo
411 Serie Noblesse
412 Aquill
412 Serie Aquill
414 Serie Draco
415 Serie Arcus
418
419 (mod.77-78)
419 Domino
419 Serie
426....429 Serie
427
430 Serie
440
440 Serie
441 Atlantic
441 Serie Sirius
450 Serie Promixo
451 Serie Demon
451 Serie Galaxie
454 Serie Trino
455 Jolly
460 O3
1050
1050 Serie
1150 Serie Supertel
1200 Horizon
1250 Horizon
1300 E AT
1329
1400
1400 Serie
1400 starý typ
1400/70
1403
1403 Serie
1403 starší typ
1404
1404 Neptun
1406
1406 Klasik
1407
1407 Optimo
1408
1408 Quinto
1409 Piccolo
1410
1410 Astro
1411
1411 Apollo
1412 Hot Aquill
1414 Draco
1415 Arcus
1416 Windy
1417 Tiro
1418
1418 Junior
1419
1419 Zoom
1426
1427
1428
1428 Swing
1429 Airo
1430
1430 Sting
1434
1440
1441
1441 Sirius
1450 Proximo
1451 Demon
1451 Galaxie
1452 Generoso
1454 Proximo
1454 Trino
1455 Jolly
1455 Joly
1458 Viva
1459 Vega
1460 O3
1465 Aston
1465 Baggin
1466 Onyx
1471
1471 Silent
1472 Dualic
1476 Beno
1480 Dante
1481 Canto
1483 Violeta
1484 STYLO
1485 Marell
1486 Latimo
1487
1487 Preto
1489 Belo
1492 Canto II
1495 Dualic II
1497 Trimo
1498
1498 Tema
1501 Manoa
1502 Mio Gold
1503
1503 Grande
1504 Daron
1505 Divine
1510 Silentina
1510 Silentino
1510 Silentino Digi
1511 Adagio
1678 Vega
1861 Nobel
1861 Novel
1865 Mariner
1866
1866 Amanto
2000 Onyx
2010 DT
2200 Horizon
2300 Horizon
2400
2403
2404
2404 Neptun
2406
2406 Klasik
2407
2407 Optimo
2408
2408 Quinto
2408 Virtuos
2409 Piccolo
2410 Astro
2411
2411 Apollo
2414 Draco
2415 Arcus
2416
2416 Windy
2417 Tiro
2419
2419 Bosco
2426
2427
2427 Eta
2429
2429 Airo
2430
2430 Sting
2441
2441 Sirius
2450 Proximo
2452 Generoso
2454 Trino
2458 Viva
2460 O3
2471
2471 Silent
2472 Dualic
2481 Canto
2484 STYLO
2487
2487 Preto
2488 Mauro
2489 Belo
2492 Canto II
2501 Manoa
2502
2502 Mio Digi
2504 Daron
2507
2507 Tiago
2510 Silentino Digi
2519
2861 Nobel
2865 Mariner
2865 Poseidon
2867 Atlantic
3220 Brillant
3400
3400 Serie
3403 nový typ
3404
3404 Atlantic
3404 Neptun
3405 Atlantic
3407
3407 Optimo
3408
3408 Maestro
3408 Quinto
3408/400 Quintro
3411
3411 Noblesse
3415 Arcus
3450 Proximo
3451
3452 Generoso
3454 Trino
3458 Viva
3460 O3
3471
3481 Canto
3489 Belo
3492 Canto II
3501
3501 Manoa
3504 Daron
3507 Tiago
3521 DIEGO
3865 Mariner
3867 Atlantic
4220 Brillant
4507 Tiago
4521 DIEGO
6240 00280
6450 Proximo
7400
7400 nový typ
7400 starý typ
7400/80
7407
7407 Optimo
7408
7408 Quinto
7408 Rytmus
7411
7411 Apollo
7450 Proximo
7451 Demon
7454
7454 Trino
7458 Viva
7460 O3
7468 Baggin
7469 Biggs
7481 Canto
7489 Belo
7865 Mariner
9505P AquaVac
2417805
143468834
150190000 Manoa
150590000 Divine
250190000 Manoa
746800200
960068000
960068001
960068002
960068021
A
Adagio serie
Aero 500
Airo 1429
Airo 2429
Amanto 1866
Apart
Apollo
Apollo 1411
Apollo 2411
Apollo 7411
Aquill 0412
Arcus 0415
Arcus 1415
Arcus 2415
Arcus 3415
Aston 1465
Astro
Astro 0410
Astro 1410
Astro 2410
Atlantic
Atlantic 441
Atlantic 2867
Atlantic 3404
Atlantic 3405
Atlantic 3867
AVANTO 0519
AVANTO 2519
Avanto AAAA
Avanto AAAA 1519
Avanto AAAA 3519
B
Baggin 0468
Baggin 7468
Belo
Belo 0489
Belo 1489
Belo 2489
Belo 3489
Belo 7489
Beno 0476
Beno 1476
Biggs 7469
BLUE MIO
Bosco
Bosco 2419
Brillant
Brillant 3220 90000
Brillant 4220 90000
C
C180
C190
Canto
Canto 1481
Canto 2481
Canto 3481
Canto 7481
Canto II
Canto II 1492
Canto II 2492
Canto II 3492
Capolo 0473
D
Dante 1480
Dante 3480
Daron 504
Daron 1504
Daron 2504
Daron 3504
Demon 0451
Demon 1451
Demon 2451
Demon 7451
Denso 0499
DIGI MIO
Divine 1505
Domino
Domino 0419
Draco 0414
Draco 1414
Draco 2414
Drago
DT 2010
DT 2020
Dualic
Dualic 0472
Dualic 1472
Dualic 2472
Dualic II 0495
e
eBAG
E
Eco
Efektiv 869
E Fury
ES Fury
Espero 500
F
Fury E
Fury ES
G
Galanto
Galanto 0474
Galaxie 1451
Generoso
Generoso 0452
Generoso 1452
Generoso 2452
GOLD MIO
J
Jolly 455
Jolly 1455
Joly 1455
Junior 1418
K
Klasik 0406
Klasik 1406
Klasik 2406
Kutil
Kutil 863
L
Latimo
Latimo 1486
M
Maestro Quinto
Manoa 501
Manoa 1501
Manoa 2501
Manoa 50190000
Manoa 150190000
Manoa 250190000
Manoa Animal
Marco 0409
Marell
Mariner
Mariner 865
Mariner 1865
Mariner 2865
Mariner 3865
Mariner 7865
Mariner x865
Mauro
Mauro 2488
Mio
Mio Blue
Mio Digi
Mio Golg
Mio II Animal
N
Neptun
Neptun 0404
Neptun 1404
Neptun 2404
Neptun 3404
Nobel 1861
Nobel 2861
Noblesse
Noblesse 3411
Novel 861
Novel 1861
O
O3
O3 0460
O3 460
O3 1460
O3 2460
O3 3460
O3 7460
Onix 0466
ONYX 1466
Optimo
Optimo 0407
Optimo 1407
Optimo 2407
Optimo 3407
Optimo 7407
P
Piccolo
Piccolo 2409
Plus Daron
POWER Canto
Praktico 0440
Praktik 0405
Preto 1487
Profi 0467
Proximo 0450
Proximo 450
Proximo 1450
Proximo 2450
Proximo 3450
Proximo 6450
Proximo 7450
Q
Quinto
Quinto 0408
Quinto 1408
Quinto 2408
Quinto 3408
Quinto 7408
Quintro 3408/400
Quintro 7408
Quintro x408
R
Rio 1678
Rowenta
Rubio
Rubio 0491
Rubio 0491 90000
RUBIO 0491 90010
Rytmus 7408
S
Serie 404
Serie 406
Serie 419
Serie 426....429
Serie 430
Serie 1050
Serie 1400
Serie 1403
Serie 3400
Silent
Silent 1471
Silent 2471
Silentina 1510
Silentino
Silentino 1510
Silentino Digi
Silentino Digi 2510
Sirius
Sirius 0441
Sirius 1441
Sirius 2441
Standard
Sting
Sting 0430
Sting 1430
Sting 2430
Stylo
STYLO 1484
Stylo 2484
Swing
Swing 0409
Swing 0428
Swing 1428
s
serie Vitee
serie x400
serie x403
serie x426
serie x427
serie x428
serie x429
serie x456
T
Tema 1498
Tiago 3507
Tiago 4507
Tiro
Tiro 0417
Tiro 1417
Trino 1454
Trino 2454
Trino 3454
Trino 7454
Twins 6240
Twins 6240 90000
V
Vega
Vega 1459
Vega 1678
Violeta 0483
Violeta 1483
Virtuos Quinto
Vitte 506
Viva 0458
Viva 1458
Viva 2458
Viva 3458
W
Windy
Windy 0416
Windy 1416
Windy 2416
x
x400 serie
x403 serie
x404 serie Neptun
x405 serie Atlantic
x406 serie Klasik
x407 serie Optimo
x408 serie Quinto
x408 serie Quintro
x409 serie Marco
x409 serie Piccolo
x409 serie Swing
x410 serie Astro
x411 serie Apollo
x411 serie Noblesse
x412 serie Aquil
x414 serie Draco
x416 serie Windy
x417 serie Tiro
x418 serie Junior
x419 serie Domino
x426 serie
x427 serie
x428 serie
x429 serie
x430 serie Sting
x441 serie Sirius
x450 serie Proximo
x451 serie Demon
x451 serie Galaxie
x452 serie Generoso
x454 serie Trino
x455 serie Jolly
x458 serie Viva
x458 serie Viva Europa Style
x460 serie O3
x465 serie Aston
x466 serie Onyx
x467 serie Profi
x468 serie Baggin
x471 serie Silent
x472 serie Dualic
x473 serie Capolo
x474 serie Galanto
x480 serie Dante
x481 serie Canto
x483 serie Violeta
x484 serie Stylo
x486
x486 serie Latimo
x487 serie Preto
x489 serie Belo
x491 serie Rubio
x495 serie Dualic II
x500 serie Aero
x501 serie Manoa
x502 serie Mio
x503 serie Grande
x504 serie Daron
x505 serie Divine
x506 serie Vitte
x861 serie Nobel
x865 serie Mariner
Z
ZA12
ZA13
Zoom
Zoom 1419